Luyện dành hát trẻ em

Theo xu hướng hiên đại, trẻ em ngày càng ít được tiếp xúc với các môi trường lành mạnh, vui chơi tích cực. Mà chỉ tiếp xúc nhiều với các thiết bị hiện đại như máy tính, điện thoại,… Vì thế mà dần dần, trẻ em rơi vào thế bị động, kém sáng tạo! Và khó có được đam mê hay sở thích nào cả. Thậm chí con trẻ khi không tiếp xúc với người ngoài, không hoạt động chạy nhảy! Thì trẻ có nguy cơ bị tự kỷ, trầm cảm rất cao!

leave your comment


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *