Về Chúng tôi

Image Not Found

GIỚI THIỆU VỀ HOCNANGKHIEU

Là nền tảng Review và chọn khóa học Năng khiếu, Kỹ năng, tiếng Anh lớn nhất Việt Nam

HOCNANGKHIEU LÀ AI?
1. TẦM NHÌN
Hocnangkhieu là nền tảng đánh giá và chọn tìm các Trường, Trung tâm đào tạo Năng khiếu, Kỹ năng, Tiếng Anh cho trẻ từ 3-15 tuổi lớn nhất Việt Nam hiện nay với các kết quả được nhiều đơn vị đào tạo thừa nhận.

2. SỨ MỆNH
Tạo một cộng đồng bền vững gắn kết giữa tất cả Phụ huynh, các em học sinh có năng khiếu với các Trường, Trung tâm đào tạo để mang đến sự phát triển vượt trội cho tương lai của các em.

3. MỤC TIÊU

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HOCNANGKHIEU LÀ GÌ?
Chúng tôi mang đến giải pháp tốt nhất cho Phụ huynh khi mong muốn tìm kiếm một khóa học phù hợp cho con phát huy tối đa tài năng bản thân.

Image Not Found
2500

Học viên

Image Not Found
1500

Trường, Trung tâm

Image Not Found
10000

Lượt đăng ký học

Image Not Found
40000

Giờ học

GIẢI PHÁP CHO ĐỐI TÁC

Hãy lựa chọn một kế hoạch phù hợp với định hướng phát triển của mình